W dniu 07.03.2024 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, połączone z seminarium naukowym, zorganizowanym przez Komisję Regionalną PNTTE w Poznaniu. Referaty wygłosili:

    • dr hab. inż. Dariusz Pazderski, prof. PP: Zastosowania automatyki i robotyki w naziemnych obserwatoriach optycznych,
    • dr inż. Marcin Gajzler: Strategia predyktywna w zarządzaniu utrzymaniem obiektów dworcowych,
    • mgr inż. arch. Kamila Włoch-Surówka: Modułowe dworce kolejowe jako możliwość elastycznego dostosowania do zmieniających się wymagań użytkowników.

 

Po ciekawej dyskusji dotyczącej wystąpień, Prezes Andrzej Świderski podziękował Panu Profesorowi Andrzejowi Adamkiewiczowi za wieloletnie przewodniczenie oraz dotychczasową pracę na rzecz Komisji Eksploatacji Obiektów Oceanotechnicznych i Portów Morskich. Prezes złożył również gratulacje, związane z uzyskaniem tytułów profesorów nauk inżynieryjno-technicznych członkom PNTTE i Przewodniczącym Komisji (Rewizyjnej i Regionalnej Radom-Dęblin): Pawłowi Droździelowi i Wojciechowi Żurowskiemu.

Do grona członków PNTTE dołączyło 6 nowych kandydatów: 1 os. – Komisja Regionalna Radom – Dęblin, 2 os. – Komisja Regionalna w Poznaniu, 3 os. –  Komisja Eksploatacji Obiektów Oceanotechnicznych i Portów Morskich.

Kolejny temat zebrania dotyczył organizacji konferencji FUE’2024. Prezes Towarzystwa pokrótce przedstawił sprawy organizacyjne. Konferencja obędzie się dnia 23-25.09.2024 r. w miejscowości Rewa k. Gdyni. Pierwszy komunikat dostępny jest na stronie internetowej PNTTE. W trakcie konferencji planowane jest zwiedzanie Akademii Marynarki Wojennej, portu i stoczni w Gdyni.

Drugiego dnia, uczestnicy Zebrania kontynuowali seminarium naukowe podczas wizyty studyjnej na dworcu PKP Biskupice IDS (Innowacyjny Dworzec Systemowy przy drodze 194) i w Laboratorium silników wodorowych Politechniki Poznańskiej (prezentacja nowych technologii napędowych i możliwości ich zastosowania). Zapoznano się również z symulatorem lotów i jego możliwościami.