W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Towarzystwa
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego
e-mail: pntte@pntte.org

Wiceprezes
Dr hab. inż. Przemysław Drożyner
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
tel.: +48 89 523-47-42
e-mail: przemyslaw.drozyner@uwm.edu.pl

Wiceprezes
Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: +48 26 151-81-85
e-mail: a.krzyzak@law.mil.pl

Sekretarz
Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Politechnika Krakowska
tel.: +48 12 628-33-22
e-mail: mlynarski_st@poczta.onet.pl

Skarbnik
Dr hab. inż. Anna Borucka
Wojskowa Akademia Techniczna
tel.: +48 26 183-70-60
e-mail: anna.borucka@wat.edu.pl

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Politechnika Warszawska
tel.: +48 22 234-81-26
e-mail: ilona.golda@pw.edu.pl

Dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
tel.: +48 71 320-34-27
e-mail: agnieszka.tubis@pwr.edu.pl

Dr inż. Wojciech Kucharczyk
Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego w w Radomiu
tel.: +48 48 361-76-00
e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Paweł Droździel
Politechnika Lubelska
tel.: +48 81 538-42-63
e-mail: p.drozdziel@pollub.pl

Członek
Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
tel.: +48 91 480-93-84
e-mail: andrzej.adamkiewicz2@wp.pl

Członek
Dr hab. inż. Robert Pilch, prof AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
tel.: +48 12 617-31-10
e-mail: pilch@agh.edu.pl

Członek
Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska
tel.: +48 71 320-35-11
e-mail: tomasz.nowakowski@pwr.edu.pl

Członek
Dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska
tel.: +48 32 603-41-08
e-mail: piotr.folega@polsl.pl

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
tel.: +48 22 561-73-34
e-mail: s.denczew@sgsp.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska
tel.: +48 32 603-41-66
e-mail: rafal.burdzik@polsl.pl

Sekretarz
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska
e-mail: lukasz.konieczny@polsl.pl