Cel Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną.

Tematyka Konferencji

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– fizykalne podstawy uszkodzeń eksploatacyjnych układów mechanicznych i biomechanicznych,
– niezawodność maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych,
– modele procesów degradacji,
– analiza ryzyka w inżynierii mechanicznej i biomedycznej,
– metody badań przyspieszonych,
– metody badań i właściwości materiałów inżynierskich,
– programy edukacyjne w zakresie inżynierii i niezawodności.