Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
ul. Jagiellońska 80
03–301 Warszawa
pntte@pntte.org

NIP 527-020-64-06
Regon 011568976
KRS 0000228453


Numer konta bankowego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział 4 w Warszawie
83 1020 1042 0000 8102 0107 5449

Numer konta bankowego:
składki członkowskie
Volkswagen Bank Direct
35 2130 0004 2001 0190 3509 0002