Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną.

Tematyka Konferencji

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • fizykalne podstawy uszkodzeń układów mechanicznych i biomechanicznych,
  • modele procesów degradacji,
  • analiza ryzyka w inżynierii mechanicznej i biomedycznej,
  • metody badań przyspieszonych,
  • programy edukacyjne w zakresie inżynierii niezawodności.
Komunikat