Prof. dr hab. CEZARY SŁAWIŃSKI, czł. koresp. PAN
Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin

Prof. dr hab. inż. MARCIN ŚLĘZAK
Instytut Transportu Samochodowego