Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Akademia Marynarki Wojennej
Instytut Transportu Samochodowego
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

zapraszają na

VIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

która odbędzie się w dniach 23-25 września 2024 r, Rewa-Gdynia.

Komunikat