Polskie Naukowo -Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym specjalistów z obszaru nauki i przemysłu. Statutowym celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie wiedzy oraz osiągnięć praktycznych w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń, budynków i budowli, w obszarze techniki, organizacji i ekonomiki ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy.
Działalność opiera się na pracy w komisjach regionalnych i tematycznych.