Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tutaj również w 1977 r. obronił pracę doktorską. W 1990 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1999 r.

Tematyka naukowo-badawcza prof. A. Niewczasa dotyczy efektywności eksploatacyjnej i niezawodności środków transportu, a także modelowania uszkodzeń eksploatacyjnych układów mechanicznych i biomechanicznych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Ciężarowych STAR w Starachowicach. Zorganizował tam Laboratorium Izotopowych Badań Silników Spalinowych. W 1978 r. podjął pracę naukowodydaktyczną w Politechnice Radomskiej. W latach 1992 – 2012 pracował na stanowisku profesora w Politechnice Lubelskiej kierując Katedrą Silników Spalinowych i Transportu. Pełnił również funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego PL (1999 – 2005). Dodatkowo pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie był współorganizatorem a następnie dziekanem Wydziału Transportu i Informatyki. Obecnie jest profesorem oraz członkiem Rady Naukowej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Wypromował 15 doktorów, opiekował się również wieloma habilitantami.

Jest członkiem założycielem Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (1991) obok m.in.: Stanisława Piaseckiego, Jerzego Lewitowicza, Eugeniusza Olearczuka. W latach 2002 – 2018 był prezesem PNTTE. W tym okresie PNTTE zostało członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (EFNMS), a także członkiem Środkowo – Europejskiego Porozumienia Towarzystw Eksploatacyjnych Słowacji, Czech i Polski. Z inicjatywy prof. A. Niewczasa PNTTE podjęło rolę wydawcy międzynarodowego kwartalnika naukowego Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability.