W dniach 20-22.05.2019, w Zespole Dworskim Hotelu Sarmata, w centrum Sandomierza, odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2019, zorganizowana przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, przy współudziale:

• Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja II;
• Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;
• Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
• Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu;
• Politechniki Lubelskiej.

Celem konferencji była prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji była, szeroko rozumiana, aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:
• fizykalne podstawy uszkodzeń układów mechanicznych i biomechanicznych;
• modele degradacji eksploatacyjnej pojazdów i maszyn;
• analizę ryzyka w inżynierii mechanicznej i biomedycznej;
• metody badań przyspieszonych;
• inżynierię niezawodności w transporcie.

W konferencji uczestniczyło 25 naukowców reprezentujących 12 krajowych i 2 zagraniczne jednostki naukowe (Ukraine State University of Railway Transport, Charków, Ukraina; Vilnius Gediminas Technical University, Vilno, Litwa; Akademia Morska w Szczecinie; WAT w Warszawie; AGH w Krakowie; ITS w Warszawie; ITWL w Warszawie; Polit. Krakowska; Polit. Lubelska; Polit. Poznańska; UTH w Radomiu; WSEI w Lublinie; LAW w Dęblinie; ZUT w Szczecinie).

W trakcie trzech sesji plenarnych wygłoszono 13 referatów oraz zaprezentowano 11 posterów na sesji plakatowej. Istotnym elementem promocji zagadnień eksploatacji oraz kultywowania i podtrzymania „łańcucha pokoleń” było wygłoszenie dwu referatów przez młodych naukowców – Panie doktorantki z WAT.

Konferencja FUE organizowana jest w cyklu dwuletnim, jednym z jej zadań wykraczających poza zagadnienia techniki, jest propagowanie kultury, historii oraz wielonarodowościowych tradycji mieszkańców „ściany wschodniej – prawej strony Wisły” w Polsce. W trakcie ostatniej konferencji, VI FUE 2019, uczestnicy zwiedzili zabytki Sandomierz, Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu oraz Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu-Dzikowie. Został zorganizowany także wyjazd techniczny do Zakładu Pilkington Automotive Poland w Chmielowie specjalizującego się w produkcji szerokiego asortymentu szyb samochodowych.

Sekretarz VI FUE 2019
dr inż. Wojciech Kucharczyk

Komunikat