Zimowa Szkoła Niezawodności

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne objęło patronatem naukowym 51. Zimową Szkołę Niezawodności. Komunikat

PNTTE współorganizatorem międzynarodowego sympozjum „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

Miło jest nam poinformować, że Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Komisja Motoryzacyjna) jest współorganizatorem międzynarodowego sympozjum „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”. Motoryzacyjne…

Zaproszenie do udziału w sesji specjalnej na konferencji IFAC World Congress 2023, Yokohama, JAPAN, 9 – 14 lipiec 2023

Zapraszamy do zgłaszania artykułów na sesję specjalną nt. “Recent advances in Smart and Sustainable Manufacturing and Maintenance”  organizowaną przez członków…

XIX INTERNATIONAL TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION CONFERENCE

Informujemy, że PNTTE jest współorganizatorem XIX International Technical Systems Degradation Conference, która odbędzie się w dniach 14 - 16.12.2022 r.…

Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenace and Reliability

Informujemy, że Zarząd PNTTE, w dniu 4 lipca 2022 r., powołał na stanowisko Redaktora Naczelnego Kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc –…

Seminarium naukowe PNTTE w Olsztynie

Z przyjemnością informujemy, że w ramach zebrania Zarządu PNTTE w Olsztynie, w dniach 4-5.06.2022 odbyło się seminarium naukowe. Wygłoszone zostaną…

PNTTE objęło patronatem 53. Międzynarodową Konferencję Naukową – Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

Miło nam poinformować, że Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne objęło patronatem 53. Międzynarodową Konferencję Naukową Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, którą organizuje Zakład…

VII Konferencja FUE’2022 za nami

W dniach 23 ÷ 25.05.2022 odbyła się siódma edycja Konferencji „Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2022” w Dęblinie. Celem konferencji…

PNTTE objęło przewodniczenie Komitetem Technicznym nr 9 w PKN

Miło jest nam poinformować, że PNTTE zostało docenione w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i objęło przewodniczenie w Komitecie Technicznym nr 9…

Zmiana w pełnieniu funkcji przewodniczącego Komisji Regionalnej w Kielcach

W związku z przejściem Pana Prof. Bogdana Antoszewskiego na emeryturę, Zarząd PNTTE w dniu 20.12.2021 r. podjął decyzję o zmianie…