Nasi członkowie wykonują w zakresie eksploatacji obiektów technicznych:
Ekspertyzy i opinie techniczne

…w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń, budownictwa drogowego i ogólnego, transportu, pojazdów samochodowych i energetyki.
Również wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne z udziałem firm akredytowanych i rekomendowanych przez PNTTE, jak na przykład:

– ekspertyzy i opinie techniczne w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej taboru kolejowego (firma AFK International)
nasi główni Klienci to:
– ALSTOM (Barcelona i Chorzów),
– BOMBARDIER (Mannheim i Wrocław),
– Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz,
– Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
oraz
– SIEMENS.

– ekspertyzy i opinie techniczne w dziedzinie zarządzania infrastrukturą techniczną oraz eksploatacji innych obiektów i systemów technicznych (firma Wektory gospodarki).