Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych the European Federation of National Maintenance Societies

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (EFNMS) od 2005 roku.

EFNMS jest organizacją non-profit, której celem jest doskonalenie metod eksploatacji obiektów technicznych w Europie dla wspólnych korzyści krajów członkowskich i ich obywateli. Federacja została założona w roku 1970 przez przedstawicieli pięciu towarzystw narodowych – Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i Holandii. Obecnie członkami EFNMS są przedstawiciele 23 Towarzystw Narodowych: Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Czechy, Dania, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Islandia, Chorwacja, Grecja, Litwa, Austria, Norwegia, Holandia, Węgry, Polska, Finlandia, Słowacja, Szwecja, Niemcy.
EFNMS jest uznawane za wiodącą europejską sieć wiedzy i doświadczenia w obszarze eksploatacji oraz zarządzania aktywami fizycznymi. Misją organizacji jest rozwój specjalistów z obszaru utrzymania ruchu, zwiększanie innowacyjności procesów eksploatacyjnych oraz podnoszenie świadomości znaczenia strategii eksploatacyjnych i zarządzania aktywami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Federacja prowadzi szkolenia i konsultacje dla menedżerów i inżynierów w zakresie eksploatacji systemów technicznych, opracowuje nowe normy dotyczące zarządzania aktywami i eksploatacji oraz nadaje Europejski Certyfikat Eksperta Eksploatacji.

W ramach organizacji funkcjonują grupy robocze, w skład których wchodzić mogą przedstawiciele członkowskich Towarzystw Narodowych. Obecnie w strukturach Federacji pracuje 5 komitetów roboczych, zajmujących się kwestiami związanymi ze szkoleniami, certyfikacją, ale również zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska w ramach procesów eksploatacyjnych. EFNMS administrowana jest przez Zarząd, w którym każdy kraj członkowski posiada jednego pełnoprawnego reprezentanta. Od 2016 roku Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest reprezentowane przez dr hab. Agnieszkę Tubis, członka zarządu PNTTE. Przedstawicielka PNTTE jest również członkiem zespołu ekspertów zajmujących się rozwojem wiedzy w obszarze „Maintenance Management”.