Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, komisja II
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Lotnicza Akademia Wojskowa
Instytut Transportu Samochodowego
Uniwersytet Technologiczno-humanistyczny w Radomiu

zapraszają na
VII KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2022 r w Dęblinie.

Cel i tematyka konferencji
Program
Organizatorzy
Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Terminarz, opłaty, zgłoszenia
Publikacje