Adres do korespondencji:
„Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”
Dr hab. inż. Anna Borucka
Wojskowa Akademia Techniczna
tel.: +48 26 183-70-60
e-mail: anna.borucka@wat.edu.pl