Szanowni Członkowie PNTTE,

W związku z rozwojem działań Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (PNTTE) i zwiększaniem czynnego udziału w procesach gospodarczych związanych z eksploatacją obiektów technicznych, chcielibyśmy wzmocnić bezpośredni kontakt PNTTE z praktyką gospodarczą naszego przemysłu. Jednym z najlepszych sposobów sprostania tym wyzwaniom jest bezpośrednia współpraca naszych członków posiadających wyspecjalizowaną wiedzę i doświadczenie z jednostkami gospodarczymi oraz uczestniczenie ich w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów technicznych. Aktywny udział w takich działaniach powoduje dodatkowe możliwości zdobywania nowych doświadczeń i weryfikacji nowatorskich przemyśleń i teorii naukowych. W związku z powyższym podjęliśmy działania w celu wyłonienia zespołu Ekspertów złożonego z osób, które chciałyby wziąć udział i prowadzić taką działalność.

Pragniemy zatem zainteresować Państwa ponownym naborem do grona Ekspertów PNTTE.

Ekspert PNTTE, to wyjątkowy tytuł, nadawany profesjonalistom w środowisku eksploatacyjnym. Osoby legitymujące się tym tytułem posiadają zweryfikowaną wiedzę oraz doświadczenie w działaniach operacyjnych i doradczych w zakresie eksploatacji obiektów technicznych. Eksperci są uprawnieni przez PNTTE do realizowania indywidualnych i grupowych projektów, ekspertyz, szkoleń oraz wielu innych specjalistycznych działań praktycznych i doradczych związanych z eksploatacją techniczną i zarządzaniem w eksploatacji.

Nowy nabór odbywać się będzie zgodnie z nowym regulaminem.

Ważną zmianą jest wyróżnienie Ekspertów tytułem Eksperta Dyplomowanego. Tytuł ten nadawany jest przez PNTTE Ekspertom, którzy nabyli tytuł Członka Honorowego PNTTE.

Członkowie Ci posiadają nie tylko szeroką wiedzę ale wieloletnie szczególnie duże doświadczenie i zasługi w dziedzinie praktycznego łączenia nauki i techniki w rzeczywistych systemach eksploatacji obiektów technicznych.

Postępowania kwalifikacyjne Ekspertów PNNTE rozpoczną się od 1 października 2020 r.

Będziemy oczekiwać na zgłoszenia od naszych Członków. Zachęcamy również przyszłych kandydatów do wstąpienia w szeregi Towarzystwa, gdyż kandydat na Eksperta, musi legitymować się minimalnym rocznym stażem członkowskim w PNTTE.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Prace kwalifikacyjne związane z naborem prowadzi Komisja ds. Kwalifikacji Ekspertów. Procedurę kwalifikacji Eksperta rozpoczyna złożenie Kwestionariusza Kwalifikacyjnego Eksperta Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz przesłanie dowodu opłaty postępowania kwalifikacyjnego. Kwestionariusze prosimy przesyłać na adres e-mail mlynarski_st@poczta.onet.pl

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 500 zł, które prosimy przesłać na konto PNTTE. Wymagane jest również opłacenie składek członkowskich PNTTE łącznie ze składką za ostatni poprzedzający rok, w którym rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne.

Osoba do kontaktu w sprawie procesu kwalifikacji:
Stanisław Młynarski (mlynarski_st@poczta.onet.pl) – przewodniczący Komisji ds. Kwalifikacji Ekspertów
Osoby do kontaktu w sprawie wymaganych dokumentów:
Maciej Michnej (maciej.michnej@pk.edu.pl) – Zespół ds. Kwalifikacji Ekspertów
Maksymilian Smolnik (smolnik@agh.edu.pl) – Zespół ds. Kwalifikacji Ekspertów


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ikonka-world.jpg
KwestionariuszRegulaminPrzyrzeczenieWzór strony tytułowej
z ekspertyzy

Prezes Zarządu PNTTE
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski

Przewodniczący
Komisji ds. Kwalifikacji Ekspertów PNTTE
dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK