Przewodnicząca
Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, Akademia Marynarki Wojennej

Członkowie:
dr hab. inż. Wojciech Jurczak, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. inż. Anna Borucka, Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Wojciech Kucharczyk, Uniwersytet Radomski
dr inż. Joanna Rymarz, Politechnika Lubelska
kpt mar. mgr inż. Michał Grylewicz, Akademia Marynarki Wojennej

Sekretarz konferencji: dr inż. Joanna Rymarz
E-mail: j.rymarz@pollub.pl; tel. 507 070 128
Adres: dr inż. Joanna Rymarz
Katedra Zrównoważonego Transportu i Źródeł Napędu
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin