Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Akademia Marynarki Wojennej
Instytut Transportu Samochodowego
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
zapraszają na


VIII KONFERENCJĘ
NAUKOWO – TECHNICZNĄ
FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH
FUE 2024