TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji dotyczy prezentacji osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz integracji zespołów badawczych zajmujących badaniami pojazdów samochodowych ich zespołów i komponentów, eksploatacją oraz niezawodnością w transporcie, mechatroniką, ochroną środowiska w transporcie, elektromobilnością, autonomią pojazdów, przyszłościowymi rodzajami napędów.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Zaproszenie kierujemy do instytucji związanych z motoryzacją, przede wszystkim: do instytutów badawczych i do wyższych uczelni technicznych.

JĘZYK KONFERENCJI

Obrady konferencji odbędą się w języku polskim i angielskim

OPŁATA KONFERENCYJNA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu, wydruku swojego posteru, opłaty za publikację
w czasopiśmie.

WAŻNE TERMINY

do 20.05.2024 zgłoszenie uczestnictwa, propozycji tematu wystąpienia lub posteru: tytuł i streszczenie.
do 20.06.2024 przesłanie komunikatu nr 2 z planem konferencji.

Link:
SiMRTRANS | Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (pw.edu.pl)