W dniach 22-24 kwietnia 2024 r., w podlubelskim Bogucinie, odbyła się piąta edycja konferencji pt.: Innovative Technologies in Production Engineering (ITPE). Jej organizatorem był Uniwersytet w Żylinie i Politechnika Lubelska, przy współudziale Komisji regionalnej PNTTE w Lublinie. Patronat nad konferencją objęło Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Jedna z prezentacji, wygłoszona przez kol. Annę Borucką, dotyczyła działalności PNTTE i zapowiedzi przyszłych wydarzeń, organizowanych przez Towarzystwo.