W dniach 03.04÷05.04.2024 r. w miejscowości Liptowski Mikulasz na Słowacji odbyła się już dwudziesta, jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji naukowej:
TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION
Miejscem obrad była Akademia Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika, a Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne było jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych zarówno ze Słowacji, jak i z Polski.