Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu

W dniach 14-15.02.2023 r., w Sali Senatu Politechniki Krakowskiej odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, połączone z seminarium naukowym. Obecnością swoją zaszczycili również członkowie Komisji Krakowskiej PNTTE oraz: Prorektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański – Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK – Kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu.
Zebranie poprzedzone zostało seminarium naukowym, zorganizowanym przez Komisję Krakowską PNTTE. Referaty wygłosili:

  • mgr inż. Jauba Lewandowski „Strategia odnowy obiektów technicznych uzyskana za pomocą zmodyfikowanego modelu eksploatacji”,
  • dr inż. mgr filoz. „Prakseologiczna geneza teorii eksploatacji”.
    Po ciekawej dyskusji dotyczącej wystąpień nastąpił kolejny punkt zebrania, którym było wręczenie przez Prezesa PNTTE, prof. Andrzeja Świderskiego, kolejnych certyfikatów Ekspertów Polskiego Naukowego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Otrzymali je: dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH, dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW i dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT.