Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne objęło patronatem jubileuszową, XXX Konferencję Szkoleniowo-Informacyjną „Forum Diagnostyki Technicznej oraz Optymalizacji Systemów Utrzymania Ruchu (dalej: XXX Forum Diagnostyki – FD) zaplanowaną na 10-12 maja br. w Baranowie k. Poznania. FD jest organizowane przez Kol. dr. inż. Ryszarda Nowickiego – członka Komisji Cyfrowego Modelowania Eksploatacji (KCME). Zapraszamy do uczestnictwa.