Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne objęło patronatem naukowym 51. Zimową Szkołę Niezawodności.

Komunikat