Zapraszamy do zgłaszania artykułów na sesję specjalną nt. “Recent advances in Smart and Sustainable Manufacturing and Maintenance” 

organizowaną przez członków PNTTE.

Zgłaszając artykuł należy wybrać (https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/start.pl):

First submissions   => Invited session paper  => w formularzu zgłoszeniowym w polu ‘Code*’  wpisać numer naszej sesji: kc5ft

Special session invitation