Wydawnictwo

Omawiane wydawnictwa:

Lp. Rodzaj wydawnictwa Redaktor / Autor Rok wydania
1. „Eksploatacja i Niezawodność” Redaktor naczelny:
dr inż. Dariusz Mazurkiewicz
od 2000 r
2. Eksploatacja Budynków (mieszkalnych), problemy, prawidłowości, postępowanie Autor:
dr inż. Eugeniusz Olearczuk
1999
3. Eksploatacja nieruchomości budynkowych. Poradnik zarządcy Autor:
dr inż. Eugeniusz Olearczuk
2005

  „Eksploatacja i Niezawodność”

Wydawca: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa
Patronat Naukowy: Polska Akademia Nauk O/Lublin
Kwartalnik notowany jest na liście czasopism Komitetu Badań Naukowych
ISSN 1507-2711

Czasopismo „Eksploatacja i Niezawodność” ukazuje się od początku roku 1999 jako kwartalnik Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.
Redakcja kwartalnika działa w ramach Lubelskiej Komisji PN-TTE. Począwszy od roku 2000 patronat nad wydawnictwem objęła Polska Akademia Nauk (Oddział w Lublinie).
Kwartalnik „EiN” jest wydawnictwem naukowym non-profit i ma charakter interdyscyplinarny. Głównym celem wydawnictwa jest popularyzacja wyników badań naukowych w zakresie szeroko rozumianych problemów zastosowań fizyki oraz inżynierii niezawodności maszyn i środków transportu. Merytoryczny poziom czasopisma nadzoruje międzynarodowa Rada Naukowa, w której skład wchodzą znani specjaliści z krajowych i zagranicznych środowisk naukowych.
Po dwuletnim okresie wydawniczym kwartalnik ma już grono stałych odbiorców, do których oprócz bibliotek uniwersyteckich należą pracownicy kilkudziesięciu uczelni i ośrodków badawczych oraz kilkunastu zakładów przemysłowych, zarówno z kraju, jak i zagranicą.
Artykuły naukowe są publikowane w języku angielskim lub równolegle w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej.
Wszystkie artykuły naukowe publikowane w kwartalniku są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Na uwagę zasługuje również fakt że wydawca przykłada duża wagę do utrzymania jednolitej i estetycznej szaty graficznej.
Kwartalnik „EiN” składa się z kilku stałych działów: Nauka i technika, Aktualności PAN O/Lublin oraz PN-TTE, Rozprawy i wydawnictwa, oraz Ośrodki naukowe i przemysłowe oraz Informacje o programach Unii Europejskiej.
Kwartalnik notowany jest na liście wydawnictw punktowanych KBN. Wszystkie artykuły są również wprowadzane do bazy danych wydawnictwa naukowych i technicznych – BAZYECH.

Przeglądowy spis treści rocznika 2002:

Nr Autor – Autorzy Tytuł artykułu
1(13)/2002 Pikunas A,
Spruogis B.
Research of the efficency of use of shock absorbers with controlled dissipative force in motor cars
Bieniek J.,
Banasiak J.,
Lewandowski B.
Analiza rozkładu masy czyszczonej dla wybranych ustawien żaluzjowego sita sekcyjnego.
The analysis of grain mass distribution at selected positions of adjustable section sieve
Niewczas A.,
Antol M.
Motoryzacyjne skażenia środowiska – badanie emisji składników toksycznych spalin pojazdów samochodowych na terenie Lublina.
Nieoczyn A. Analiza niezawodności systemu montażowego.
Olearczuk E. Standardy eksploatacyjne PNTTE.
Stępiński A. Zbliża się 6 Program Ramowy Unii Europejskiej.
2(14)/2002 Jakubowski R.,
Orkisz M.
Wpływ zmian sprawności procesów przepływowo-cieplnych w turbinowym silniku odrzutowym na jego charakterystyki użytkowe.
Dziubiński M. Koncepcja diagnostyki wyposażenia elektrycznego samochodu.
Banasik J.,
Bieniak J.,
Detyna J.
Aktualne problemy użytkowania maszyn rolniczych.
3(15)/2002 Wojciechowicz B. Kształcenie inżynierów dla przyszłości.
Fic S. Symulacja zależności wytrzymałości betonu na ściskanie i uderzenie za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
4(16)/2002 Leszek W. Generowanie problemów badawczych w naukach technicznych.
Legat V.,
Mosna F.,
Cervenka V.,
Jurca V.
Optimization of preventive maintenance and information system.
Olearczuk E. Inicjatywa PNTTE audytowania eksploatacji majątku technicznego przedsiębiorstwa.

Adres do korespondencji:
„Eksploatacja i Niezawodność”
dr inż. Dariusz Mazurkiewicz
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
tel.: (81) 53-81-229
fax: (81) 52-50-808
e-mail: d.mazurkiewicz@pollub.pl
www: http://darmaz.pollub.pl/ein/

Konto bankowe kwartalnika:
Volkswagen Bank Direct
082 130 000 420 010 190 350 900 01

  Eugeniusz Olearczuk – „Eksploatacja budynków (mieszkalnych)” – Radom 1999 r.
Rozdział Omawiane zagadnienia str.
Wstęp 5
I Budynek i jego eksploatacja 9
II Proces eksploatacji budynku 19
III System eksploatacji budynku 27
IV Użytkowanie budynku 33
V Utrzymanie budynku 43
VI Zarządzanie eksploatacją nieruchomości 57
Zakończenie 65
Literatura 67
  Książki wydane przez Towarzystwo lub z jego udziałem:
Lp. Autor – Autorzy Tytuł dzieła Wydawca
1. Piasecki S. Zagadnienia użytkowania maszyn i środków transportowych. Wyd. LTN, Lublin 1995 r.
2. Piasecki S. Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportowych. Wyd. LTN, Warszawa – Lublin 1996 r.
3. Oprzędkiewicz J. Komputerowa metoda oceny niezawodności systemów technicznych Wyd. LTN, Warszawa-Lublin-Kraków 1997 r.
4. Orkisz M. (red.) Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym. Wyd. PN-TTE Komisja w Lublinie 2000 r.
5. Olearczuk E. Eksploatacja budynków (mieszkalnych) Wyd. ITE, Radom 1999 r.
6. Oprzędkiewicz J. Elementy symulacji komputerowej dla kwantyfikacji jakości eksploatacji systemów technicznych. Wyd. „Radość – druk”. Warszawa-Kraków 1999 r.
7. Niewczas A., Czerniec M., Ignaciuk P. Badania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo Wyd. IZT, Lublin 2000 r.