Wdrażanie systemy eksploatacji

Schemat ogólny:
Analiza potrzeb Organizacji
– opracowanie projektu, oszacowanie kosztów, analiza możliwości
Decyzja Organizacji o realizacji projektu
Podpisanie umowy na wdrożenie systemu
Wdrażanie systemu wg projektu
Przygotowanie organizacji do certyfikacji
Audyt certyfikacyjny
Otrzymanie certyfikatu
Ciągłe doskonalenie systemu
Pomoc audytowa – weryfikacja systemu
  Etapy wdrażania systemu eksploatacji w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności:

Etap I:
Analiza wstępna i ocena stanu zgodności funkcjonującego systemu eksploatacji z wymaganiami norm.

Etap II:
Przeprowadzenie audytów sprawdzających funkcjonowanie systemu eksploatacji

Etap III:
Wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu eksploatacji zgodnego z wymaganiami norm krajowych i europejskich