Audytowanie

Audytowanie systemów eksploatacji:

Definicja audytu eksploatacyjnego*:

Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów dobrej praktyki eksploatacyjnej oraz ich obiektywna ocena w celu określenia stopnia spełnienia przyjętych kryteriów (polityk, procedur lub wymagań eksploatacyjnych).

Zarys postępowania audytowego*:

Działania Pkt normy
1. Inspirowanie audytu 6.2
2. Uzgodnienie celu i programu audytu 5.2.1
3. Uzgodnienie zakresu programu audytu 5.2.2
4. Przypomnienie zasad audytowania 4
5. Przedstawienie procedur programu audytu 5.3.3
6. Podjęcie działań audytowych 6
7. Opracowanie planu audytu 6.4.1
8. Przeprowadzenie spotkania otwierającego 6.5.1
9. Ustalenia i opracowanie wniosków z audytu 6.5.5; 6.5.6
10. Przeprowadzenie spotkania zamykającego 6.5.7
11. Opracowanie i zatwierdzenie raportu z audytu 6.6.1
12. Podjęcie działań postaudytowych (opcjonalnie) 6.8

* (na podstawie PN-EN ISO 19011:2003; w normie występuje termin „audit”).

Wybrane publikacje:

Grażewicz J.: Społeczeństwo informacyjne regionalnego zrównoważonego rozwoju i jego wybrane instrumenty. Mat. Konf. „Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w układach konsorcjalnych i w warunkach wirtualnych. WSEI,SIMP. Scientific Book. Warszawa 2001.
Olearczuk E.: Inicjatywa PNTTE – audytowanie eksploatacji majątku technicznego przedsiębiorstwa. Eksploatacja i Niezawodność 2002, nr 4, s.49 -52.
Olearczuk.E: Standardy eksploatacyjne PNTTE. Eksploatacja i Niezawodność 2002, nr 1, s. 52 – 59.
Olearczuk E.: Idea i zasady dobrej praktyki eksploatacji obiektów technicznych. Eksploatacja i Niezawodność 2003, nr 3, s. 56 – 58.

KONTAKT: KOMISJA AUDYTOWANIA EKSPLOATACJI PNTTE