Akredytacja

Podczas procesu akredytacji wnioskująca o akredytację organizacja poddaje się ocenie:

– kompetencji technicznych;
– organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli i certyfikacji.

JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA jest to „jednostka prowadząca system akredytacji i zarządzająca nim oraz udzielająca akredytacji” (definicja z PN EN 45020:2000)

AKREDYTACJA jest to „procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań” (definicja z PN EN 45020:2000)

SYSTEM AKREDYTACJI jest to „system o własnych zasadach postępowania i zarządzania dotyczących przeprowadzania akredytacji” (definicja z PN EN 45020:2000)