Zarząd

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd z siedzibą w Warszawie.

W skład Zarządu wchodzą:
– prezes,
– dwóch wiceprezesów,
– sekretarz,
– skarbnik,
– trzech członków.

W skład prezydium Zarządu wchodzą:
– prezes,
– sekretarz
– skarbnik.

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą również z głosem doradczym:
– przewodniczący Komisji Regionalnych,
– redaktor naczelny czasopisma ‚Eksploatacja i Niezawodność’
– księgowa Towarzystwa.

Działalnością Komisji Regionalnych Towarzystwa kieruje Zarząd Komisji.

Z mandatem na okres od 2019 do 2022 roku pracami Towarzystwa kieruje Zarząd w składzie:

Prezes Towarzystwa
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego
e-mail: pntte@its.waw.pl
Wiceprezes
Dr hab. inż. Przemysław Drożyner
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
tel.: +48 89 523-47-42
e-mail: przemyslaw.drozyner@uwm.edu.pl
Wiceprezes
Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: +48 26 151-81-85
e-mail: a.krzyzak@law.mil.pl
Sekretarz
Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Politechnika Krakowska
tel.: +48 12 628-33-22
e-mail: mlynarski_st@poczta.onet.pl
Skarbnik
Dr hab. inż. Anna Borucka
Wojskowa Akademia Techniczna
tel.: +48 26 183-70-60
e-mail: anna.borucka@wat.edu.pl
  Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Politechnika Warszawska
tel.: +48 22 234-81-26
e-mail: ilona.golda@pw.edu.pl
Dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
tel.: +48 71 320-34-27
e-mail: agnieszka.tubis@pwr.edu.pl
Dr inż. Wojciech Kucharczyk
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
tel.: +48 48 361-76-00
e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl
  Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
Politechnika Lubelska
tel.: +48 81 538-42-63
e-mail: p.drozdziel@pollub.pl
Członek
Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
tel.: +48 91 480-93-84
e-mail: andrzej.adamkiewicz@am.szczecin.pl
Członek
Dr hab. inż. Robert Pilch
Akademia Górniczo-Hutnicza
tel.: +48 12 633-07-23
e-mail: pilch@agh.edu.pl
Członek
Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska
tel.: +48 71 320-35-11
e-mail: tomasz.nowakowski@pwr.edu.pl
Członek
Dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska
tel.: +48 32 603-41-08
e-mail: piotr.folega@polsl.pl
 Sąd Koleżeński:
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
tel.: +48 22 561-73-34
e-mail: s.denczew@sgsp.edu.pl
Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska
tel.: +48 32 603-41-66
e-mail: rafal.burdzik@polsl.pl
Mgr inż. Janusz Grażewicz
e-mail:
jagra@wektory.waw.pl