Współpraca

Instytucje Współpracujące z Towarzystwem:

– AFK International Sp. z o.o. Warszawa
– AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Akademia Rolnicza Lublin
– Akademia Rolnicza Szczecin (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Akademia Rolnicza w Lublinie
– Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
– Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
– Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (siedziba PNTTE i Komisji Audytowania Eksploatacji PNTTE)
– Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
– Instytut Technologii Eksploatacji, Oddział Eksploatacji Maszyn Włókienniczych w Łodzi (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
– Instytut Zastosowań Techniki Sp. z o.o., Lublin
– Inżbudcomputing P.H.U. Warszawa
– Laboratorium Badań Eksploatacyjnych „System” Kraków
– Lubelski Węgiel Bogdanka SA
– Montex SA – Lublin
– Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego – TBS
– Politechnika Gdańska
– Politechnika Krakowska
– Politechnika Lubelska (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Politechnika Świętokrzyska, Katedra Techniki Rolniczej (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych
– Polskie Towarzystwo Diagnostyczne
– Polskie Towarzystwo Tribologiczne
– PZL-Świdnik SA
– Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN
– Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej – Warszawa
– Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
– Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Wojskowa Akademia Techniczna
– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
– Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
– Zakład Systemów Ekonomicznych WEKTORY GOSPODARKI Sp. z o. o.