Komisje

KOMISJE REGIONALNE:

Katowice

Przewodniczący: Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Pol. Śl.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 603-41-66
e-mail: rafal.burdzik@polsl.pl
www: https://bip.polsl.pl

Kielce

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski

Politechnika Świętokrzyska
Al. 1000-lecia PP Nr 7
25-314 Kielce

tel.: +48 41 342-45-19
e-mail: ktrba@tu.kielce.pl
www: https://tu.kielce.pl

Kraków

Przewodniczący: Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: +48 12 628-33-22
e-mail: mlynarski_st@poczta.onet.pl
https://www.pk.edu.pl

Lublin

Przewodniczący: Dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin

tel.:
e-mail: a.rudawska@pollub.pl
www: http://www.pollub.pl

Olsztyn

Przewodniczący: Dr hab. inż. Przemysław Drożyner, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych
ul. Oczapowskiego 11
10-736 Olsztyn

tel.: +48 89 523-47-15
e-mail: przemas@uwm.edu.pl
www: http://www.uwm.edu.pl

Płock

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew

Politechnika Warszawska
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock

tel.: +48 24 367-21-44
e-mail: slawczo@wp.pl
pawel.podwojci@pw.plock.pl
www: http://pw.plock.pl

Poznań

Przewodniczący: dr hab. inż. Karol Andrzejczak, prof. PP
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665-23-49
e-mail: karol.andrzejczak@put.poznan.pl
www: http://www.math.put.poznan.pl

Radom-Dęblin

Przewodniczący: Dr hab inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Rad.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

tel.: +48 48 361-70-51
e-mail: wojciech.zurowski@uthrad.pl
https://www.uniwersytetradom.pl

Warszawa

Przewodniczący: dr hab. inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel.: +48 22 438-53-07
e-mail: tadeusz.szymczak@its.waw.pl
www: http://www.its.waw.pl

Wrocław

Przewodniczący: Dr inż. Kazimierz Kowalski

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
55-150 Wrocław

tel.: +48 71  765-82-91
e-mail: kakowalski@o2.pl
www: http://www.wso.wroc.pl/zl

Zabrze

Przewodniczący: Dr hab. inż. Witold Biały, prof. PŚl

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

tel.:
e-mail: wbialy@polsl.pl
www: https://bip.polsl.pl

 

KOMISJE TEMATYCZNE:

Komisja Motoryzacyjna
Warszawa

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

tel.: +48 22 234-85-59
e-mail: zdzislaw.chlopek@pw.edu.pl
www:

Komisja Audytowania Eksploatacji 
Warszawa

Przewodniczący: Mgr inż. Janusz Grażewicz
tel.: +48 22 669-67-28
e-mail: jagra@wektory.waw.pl
www:

Komisja Cyfrowego Modelowania Eksploatacji
Warszawa

Przewodniczący: Dr inż. Robert Kijak
tel.:
e-mail: kijakr@gmail.com
www:

Komisja Eksploatacji Obiektów Oceanotechnicznych i Portów Morskich 
Szczecin

Przewodniczący: Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
tel.:
e-mail: andrzej.adamkiewicz@am.szczecin.pl
www: https://am.szczecin.pl

Komisja ds. Kwalifikacji Ekspertów PNTTE

Przewodniczący: Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Politechnika Krakowska
Prof dr hab. inż. Andrzej Niewczas
ITS Warszawa
Dr hab. Karol Andrzejczak, prof. PP
Politechnika Poznańska
Dr inż. Maciej Michnej
Politechnika Krakowska
Dr inż. Maksymilian Smolnik
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie