EFNMS

Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych
the European Federation of National Maintenance Societies

EFNMS jest organizacją non-profit, której celem jest podnoszenie poziomu metod eksploatacji obiektów technicznych w Europie dla wspólnych korzyści krajów członkowskich i ich obywateli.
Federacja prowadzi system szkoleń i konsultacji mających na celu integrację narodowych progra-mów edukacyjnych.

Organizuje również egzaminy dla menadżerów i inżynierów pracujących w dziedzinie eksploatacji w celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Eksperta Eksploatacji, jako dokumentu stwierdzającego poziom wiedzy i doświadczenia posiadacza w skali międzynarodowej.

Przedstawicielem PNTTE w Radzie Federacji jest dr inż. Krzysztof Olejnik

Federacja powstała w roku 1970 roku. Aktualnie Federacja składa się z 16 narodowych towarzystw eksploatacyjnych krajów członkowskich: Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Anglia, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Chorwacja, Włochy, Słowenia, Hiszpania, Portugalia.

Na prawach obserwatora w Federacji uczestniczą Stowarzyszenia z Polski i Słowacji.

Federacja zgodnie ze swoim statutem administrowana jest przez Zarząd, w którym każdy kraj członkowski posiada jednego pełnoprawnego reprezentanta.

Federacja organizuje co 2 lata Europejską Konferencję Eksploatacyjną.

Federacja stara się być płaszczyzną wymiany informacji i promocji dostarczając menadżerom niezbędnej w ich pracy wiedzy, m.in. na tematy:
– problemów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie,
– „eksploatacyjności” produktów (Total Productive Maintenance) w sensie przydatności dla użytkownika,
– prowadzenia projektów na skalę europejską w zakresie edukacji i certyfikacji,
– udziału w Europejskim Komitecie Standaryzacji TC 319 oraz w projektach badawczych Unii Europejskiej.

  Kalendarz ważniejszych spotkań, konferencji i inicjatyw EFNMS:

 

Lp. Data Przedmiot inicjatywy Materiały źródłowe
1. 9.11.2002 W dniu 9 listopada 2002 r. odbyło się w Brukseli kolejne, 59-e spotkanie członków Rady EFNMS. Gospodarzem spotkania było Belgijskie Towarzystwo Eksploatacyjne (BEMAS). sprawozdanie, wraz z omówieniem
2. Zebranie Rady EFNMS w Roterdamie
3. Zebranie Rady EFNMS w Lizbonie
4. 11-13 maja 2004. Barcelona, Euromaintenance 2004, Hiszpańskie Towarzystwo Eksploatacyjne artykuły do prezentacji na konferencji będą przyjmowane przez Towarzystwa Narodowe od reprezentantów swojego kraju, dokonując jednocześnie wstępnej selekcji złożonych prac.
5. rok 2006 Genewa – Euromaintenance 2006, Szwajcarskie Towarzystwo Eksploatacyjne, wspólnie z Towarzystwem Niemieckim