Podstawą działalności Towarzystwa jest Statut PNTTE oraz uchwały Walnego Zgromadzenia (1992, 1994, 1998, 2001, 2004).

W rozwoju Towarzystwa uczestniczą różne środowiska zawodowe. Towarzystwo jako niezależna organizacja o zasięgu krajowym rozwija się terytorialnie na bazie wyższych uczelni technicznych i rolniczych grupując osoby fizyczne.

Z chwila przyjęcia Towarzystwa do Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (2002) ważnym zadaniem staje się pozyskanie członkostwa osób prawnych dla zbliżenia struktury członkowskiej Towarzystwa do struktur członkowskich charakteryzujących zagraniczne towarzystwa eksploatacyjne.