Miło jest nam poinformować, że PNTTE zostało docenione w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i objęło przewodniczenie w Komitecie Technicznym nr 9 ds. Niezawodności. W drodze głosowania, przewodniczącym KT-9 został dr inż. Robert Kijak – członek PNTTE, Przewodniczący Komisji Cyfrowego Modelowania Eksploatacji. Inni członkowie PNTTE, w osobach: Przemysław Drożyner i Agnieszka Tubis, również bardzo aktywnie pracują i reprezentują PNTTE w tym Komitecie.