W dniu 14.04.2022 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PNTTE.
Członkowie Towarzystwa wysłuchali sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2019-2022. Po krótkiej dyskusji, w drodze głosowania, Zarząd uzyskał absolutorium.
W wyniku tajnego głosowania, na kolejną kadencję ukonstytuowały się następujące organa Towarzystwa:

Zarząd:
Prezes: prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski
Wiceprezesi: dr hab. inż. Przemysław Drożyner i dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW
Sekretarz: dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
Skarbnik: dr hab. inż. Anna Borucka
Członkowie: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PWr, dr inż. Wojciech Kucharczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
Członkowie: prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM, dr hab. inż. Robert Pilch, prof. PK, dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. Pol. Śl.

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Pol. Śl.
Sekretarz: dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. Pol. Śl.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia wręczono kolejne certyfikaty ekspertów PNTTE następującym członkom Towarzystwa: prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz, prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew i prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski.