VI Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – podsumowanie

W dniach 20-22.05.2019, w Zespole Dworskim Hotelu Sarmata, w centrum Sandomierza, odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2019, zorganizowana przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, przy współudziale: • Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja II; • Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie; • Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie; • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w …

Czytaj dalej VI Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – podsumowanie

Konferencja – Narodowe Forum Utrzymania na Słowacji

W dniach 28 - 29 maja 2019 (wtorek, środa) w Słowacji, Wysokie Tatry, Strbske Pleso, Hotel PATRIA zorganizowano konferencję - Narodowe Forum Utrzymania 2019 (19-sty rocznik) Konferencję współorganizowali: Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne, Europejska Federacja Krajowych Towarzystw Eksploatacyjnych, Słowackie Stowarzyszenie Naukowo Technicznych Towarzystw Diagnostyki Technicznej Republiki Słowackiej, Departament Transportu i Techniki Przeładunkowej FME, UNIZA w Żilnie. Konferencja …

Czytaj dalej Konferencja – Narodowe Forum Utrzymania na Słowacji

Walne Zgromadzenie 2019

W dniu 15 marca br., w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. W trakcie obrad przedstawiono: • Sprawozdania za okres 2016-2019 (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Skarbnika Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego), • Podjęto 5 uchwał: o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom PNTTE, o powołaniu przedstawiciela PNTTE w osobie Pani …

Czytaj dalej Walne Zgromadzenie 2019

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2019 Sandomierz, 20-22.05.2019

W dniach 20-22.05.2019, w Zespole Dworskim Hotel Sarmata, w Sandomierzu, odbędzie się VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2019. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z …

Czytaj dalej VI Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2019 Sandomierz, 20-22.05.2019