Zmiana Przewodniczącego Komisji Audytowania Eksploatacji

Dnia 18 stycznia 2022 decyzją Zarządu Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Audytowania Eksploatacji został powołany prof. dr hab. inż. S. Denczew. Serdecznie gratulujemy!