Rozwiązanie Komisji Regionalnej w Płocku

Dnia 18 stycznia 2022 decyzją Zarządu Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego Komisja Regionalna w Płocku została rozwiązana. Dotychczasowy Przewodniczący prof. dr hab. inż. S. Denczew przejmuje funkcję Przewodniczącego Komisji Audytowania Eksploatacji z automatycznym przejęciem członków z Komisji Płockiej.