Best Paper Award 2021

Miło nam poinformować, że Pan Tomasz Rymarczyk i Grzegorz Kłosowski – autorzy artykułu pt. „Innovative methods of neural reconstruction for tomographic images in maintenanace of tank industrial reactors”, zostali uhonorowani tytułem BEST PAPER A WARD 2020.

Według Web of Science Core Collection był to najczęściej cytowany artykuł w 2020 roku spośród 240 innych opublikowanych w latach 2018-2020 przez Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability.