Prof. Ing. Vaclav Legat Dr SC

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy 16/17 marca 2021 roku zmarł Prof. Ing. Vaclav Legat Dr SC

wieloletni prezes Czeskiego Towarzystwa Eksploatacyjnego, emerytowany profesor Czech University of Agriculture w Pradze, członek Rady Naukowej Kwartalnika Eksploatacja i Niezawodność – Maintenace and Reliability.

Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, współtwórca porozumienia o współpracy Towarzystw Eksploatacyjnych Polski, Czech i Słowacji.

Zarząd PNTTE