Nasze czasopismo „Eksploatacja i Niezawodność” ósmym tytułem na świecie na liście wydawnictw indeksowanych przez Index Compernicus

Miło jest poinformować, że czasopismo „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability (ISSN: 1507-2711)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.
Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej i analizy wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019: ICV 2019 = 170.06.
Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26604&lang=pl