Udział przedstawicieli PNTTE w międzynarodowym seminarium podsumowującym projekt BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment)

W dniu 29 września 2020 roku przedstawiciele PNTTE, dr Robert Kijak i dr Artur Dmowski (Komisja Cyfrowego Modelowania Eksploatacji) na zaproszenie Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy uczestniczyli w międzynarodowym seminarium podsumowującym projekt BEST, który był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (https://bestbalticproject.eu/event/best-final-seminar-poland/).

Zaproszenie było kontynuacją współpracy z Biurem Infrastruktury z roku 2017, kiedy to PNTTE współorganizowało zarówno seminarium nt. systemów zarządzania środkami trwałymi i dobrych praktyk eksploatacyjnych (https://pntte.org/2017/05/), jak i XIV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw nt. niezawodności miejskiej infrastruktury technicznej (https://pntte.org/2017/12/13/xiv-forum-operatorow-systemow-i-odbiorcow-energii-i-paliw-z-udzialem-polskiego-naukowo-technicznego-towarzystwa-eksploatacyjnego/).

Bezpośrednim celem projektu BEST było nawiązanie współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, przemysłem i przedsiębiorstwami wod-kan w celu promowania najlepszych dostępnych praktyk w zarządzaniu ściekami przemysłowymi w zlewni Morza Bałtyckiego.

Referat przedstawicieli PNTTE na zakończenie seminarium prezentował przyszłościową wizję „Wody 4,0” (pochodnej Przemysłu 4,0), która jest ścisłe powiązana z automatyzacją i eksploatacją predykcyjną / preskryptywną w gospodarce wod-kan. Może ona mieć m.in. pozytywny wpływ na zmniejszenie odziaływanie ścieków przemysłowych na środowisko, zmniejszenie zużycia energii w oczyszczalniach ścieków, a zatem także na efektywność ekonomiczną zarówno przedsiębiorstw wod-kan, jak i samego przemysłu. Korzyści związane z Wodą 4,0 zostały wykazane poprzez studia przypadku zebrane z wielu krajów, w tym Polski. Prezentacji PNTTE (w załączeniu) towarzyszy artykuł przygotowany specjalnie na to seminarium.

>> Prezentacja PNTTE