Best Paper Award 2020

Miło nam poinformować, że Pan Tomasz Rymarczyk i Grzegorz Kłosowski – autorzy artykułu pt. „Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection faciliteis”, zostali uhonorowani tytułem BEST PAPER A WARD 2020.

Według Web of Science Core Collection był to najczęściej cytowany artykuł w 2019 roku spośród 240 innych opublikowanych w latach 2017-2019 przez Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability.