Zaproszenie do Komisji Cyfrowego Modelowania Eksploatacji

W odpowiedzi na intensywny rozwój idei Przemysłu 4,0 została powołana Komisja Tematyczna: Cyfrowego Modelowania Eksploatacji, CME. Zachęcamy zatem członków PNTTE z różnych Komisji Regionalnych do członkostwa również w Komisji CME. Nie ma przeszkód, aby być jednocześnie członkiem Komisji Regionalnej i Tematycznej. W celu zapisania się do Komisji CME, aktualni Członkowie PNTTE proszeni są o przesłanie takiej informacji drogą elektroniczną bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji, Roberta Kijaka – kijakr@gmail.com lub do Sekretariatu PNTTE. W przypadku osób, które nie są jeszcze członkami PNTTE (kandydatów) powinny one najpierw wypełnić formularz członkowski i zadeklarować w nim przynależności do Komisji CME (i ewentualnie do innych komisji). W związku z przynależnością do dwóch i więcej Komisji, członek PNTTE nie ponosi dodatkowych opłat.

Wstępnie proponuje się, że Komisja CME będzie spotykać się on-line (1 godz.) raz na 1-2 miesiące, a osobiste spotkania będą odbywać się co 3-6 miesiące. Spotkania będą połączone z tematycznymi prezentacjami członków lub seminariami. Program działalności Komisji CME będzie ustalany przez jej członków, a w razie konieczności zatwierdzany także przez Zarząd.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Komisji CME, Robertem Kijakiem (e-mail: kijakr@gmail.com lub kom. 729 542 446).