Seminarium Naukowe i Zebranie Zarządu PNTTE

W dniu 29.10.2019 odbyło się Seminarium Naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, które zostało zorganizowane w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego przez Komisję Warszawską. Pierwsza prelekcja została przedstawiona przez dr inż. Tadeusza Szymczaka i dotyczyła testów stanowiskowych w ocenie trwałości zmęczeniowej podzespołów motoryzacyjnych. Drugim prelegentem był mgr inż. Łukasz Mórawski, który omówił aspekty wyznaczania ryzyka niezdatności pojazdów użytkowych. Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i zapoczątkowały ciekawą dyskusję.

Następnego dnia (30.10.2019) odbyło się Zebranie Zarządu, w którym uczestniczyło 16 osób, w tym siedmiu członkowie Zarządu PNTTE, przewodniczący Komisji oraz kierownictwo ITS.

Podczas posiedzenia nastąpiło rozliczenie spraw z poprzedniego Zebrania Zarządu, omówiono sprawy finansowe i bieżące Towarzystwa. Powołano nową Komisję Regionalną w Poznaniu, której przewodniczącym został dr hab. inż. Karol Andrzejczak. Zarząd PNTTE zaakceptował też kandydatury dwunastu osób na nowych członków Towarzystwa.

Był czas na wolne wnioski, uwagi, propozycje nowych aktywności i omówienie strategii dalszego kierunku rozwoju Towarzystwa.