Prezentacja osiągnięć firmy ASTOR

W dniu 25 lipca 2019 r. Komisja audytowania PNTTE i wyłonieni w jej strukturze organizatorzy projektu rozwojowego spotkali się w siedzibie firmy ASTOR na prezentacji systemu komputerowego klasy „mobilny serwisant”.

Spotkanie miało charakter prezentacji osiągnięć firmy ASTOR i seminaryjny w przedmiocie cyfrowego wspomagania procesów utrzymania ruchu i obiektów technicznych.

Uczestnikami ze strony firmy ASTOR: byli Pan Grzegorz Dygoń oraz Jerzy Gęba Profesal Gdańsk, ze strony PNTTE: dr inż. Paweł Szczepański, mgr inż. Krzysztof Kowal, mgr inż. Janusz Grażewicz, dr inż. Marcin Bednarek oraz zaproszony przedsiębiorca – mgr inż. Marek Juchniewicz.

Przedmiotem prezentacji był system „ImGo” wdrażany w ciepłownictwie miejskim, który obejmuje całość zagadnień zarządzania utrzymaniem ruchu i utrzymaniem obiektów technologicznych.

Oferta firmy ASTOR i jego partnerów obejmuje zagadnienia zarządzania serwisem urządzeń technologicznych, oraz obiektów kubaturowych w tym zasobów mieszkaniowych. Obejmuje zagadnienia rejestracji miejsca, czasu i przedmiotu pracy serwisanta oraz organizacji na tej podstawie bazy danych z możliwością opracowywania raportów przekrojowych.

Podejście firmy ASTOR do problemów zarządzania eksploatacją (i utrzymania ruchu) w pełni jest przystające do misji PNTTE oraz do postulowanego w ramach Komisji Audytowania SE Laboratorium eksploatacji systemów technicznych.

Jako członkowie Towarzystwa i postulatorzy organizacji laboratorium widzimy możliwość współpracy z firmą ASTOR i jej partnerami. Przedmiot i zakres tej współpracy określimy w trybie roboczym. Podstawą dla tej współpracy może być zagadnienie integracji technologii cyfrowych zarządzania procesami eksploatacji z innowacyjnymi technologiami procesowymi gospodarki komunalnej, w tym: utrzymania miejskiego zasobu mieszkaniowego, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych, utylizacji odpadów, i innych zagadnień regulowanych nowym prawem, ochrony środowiska.

Opracował: Janusz Grażewicz
Warszawa, dn. 26 VII 2019 r.