Konferencja – Narodowe Forum Utrzymania na Słowacji

W dniach 28 – 29 maja 2019 (wtorek, środa) w Słowacji, Wysokie Tatry, Strbske Pleso, Hotel PATRIA zorganizowano konferencję – Narodowe Forum Utrzymania 2019 (19-sty rocznik)

Konferencję współorganizowali: Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne, Europejska Federacja Krajowych Towarzystw Eksploatacyjnych, Słowackie Stowarzyszenie Naukowo Technicznych Towarzystw Diagnostyki Technicznej Republiki Słowackiej, Departament Transportu i Techniki Przeładunkowej FME, UNIZA w Żilnie.

Konferencja (konserwacja i utrzymanie – eksploatacja), jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie keksploatacji, co potwierdza stale wysoka liczba ponad 250 uczestników krajowych i zagranicznych. Od 2000 r. doroczna międzynarodowa konferencja Forum Eksploatacji 2019 stopniowo się rozwija i ma status wydarzenia. Nadzorowana jest przez Radę Dyrektorów Słowackiego Stowarzyszenia Utrzymania (Eksploatacji).

Konferencja zbudowała i utrzymuje status wydarzenia, skupiając czołowych menedżerów ds. konserwacji, specjalistów, liczne firmy usługowe i produkty konserwacyjne, liderów z największych firm przemysłu, jak również naukowców.

Tematyczne obszary konferencji:
• Najlepsza praktyka konserwacyjna
• Edukacja i konserwacja
• Technologia informacyjna w utrzymaniu
• Technologie konserwacji progresywnej
• Konserwacja predykcyjna i diagnostyka

Misją konferencji od początku jej istnienia jest: „Dostarczenie aktualnych informacji o wysokim poziomie profesjonalnym i stworzenie odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie utrzymania ze Słowacji i za granicą”. Dokonywana jest corocznie ocena konferencji na podstawie ankiety uczestnika.

PNTTE na konferencji reprezentował przedstawiciel do kontaktów ze Słowackim i Czeskim Towarzystwem Eksploatacyjnym dr hab. inż. Krzysztof Olejnik prof. PO.

Przedstawiciel PNTTE dr hab. inż. Krzysztof Olejnik prof. PO, prezes Czeskiego Towarzystwa Eksploatacyjnego prof. Václav Legát, prezes Słowackiego Towarzystwa Eksploatacyjnego doc. Juraj Grenčík.