Walne Zgromadzenie 2019

W dniu 15 marca br., w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

W trakcie obrad przedstawiono:
• Sprawozdania za okres 2016-2019 (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Skarbnika Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego),

• Podjęto 5 uchwał: o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom PNTTE, o powołaniu przedstawiciela PNTTE w osobie Pani Agnieszki Tubis do federacji EFNMS, o powołaniu Profesora Andrzeja Niewczasa na Prezesa Honorowego PNTTE, o powołaniu dwóch członków honorowych PNTTE – Pana A. Szczepańskiego oraz Pana Jana Szybkę,

• Wybrano nowego Prezesa Zarządu PNTTE, którym został dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS,

• Wybrano nowych członków Zarządu:
– Krzyżak Aneta – Wiceprezes
– Drożyner Przemysław – Wiceprezes
– Borucka Anna – Skarbnik
– Młynarski Stanisław – Sekretarz
– Jacyna Gołda Ilona
– Krzyżak Aneta
– Kucharczyk Wojciech
– Tubis Agnieszka

• Wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej:
– Adamkiewicz Andrzej
– Droździel Paweł
– Folęga Piotr
– Nowakowski Tomasz
– Pilch Robert

• Wybrano członków Sądu Koleżeńskiego:
– Burdzik Rafał
– Denczew Sławczo
– Grażewicz Janusz