Spotkanie EFNMS w Dusseldorfie

Tegoroczne spotkanie EFNMS  odbyło się w Dusseldorfie i zostało zorganizowane przez Niemieckie Towarzystwo Eksploatacji (German Association for Industrial Services and Maintenance). PNTTE reprezentowała dr Agnieszka Tubis – członek GA EFNMS. 25 maja obradowały poszczególne komitety robocze, które kontynuowały prace nad projektami dotyczącymi różnych sfer eksploatacji.  Wyniki tych prac prezentowane były w ramach spotkania General Assembly, które odbywało się 26 maja. Pozostała część obrad poświęcona była przede wszystkim organizacji zbliżającej się konferencji EUROMAINTENANCE  4.0.  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:

http://www.euromaintenance.org/

Przypominamy naszym członkom, że konferencja odbywać się będzie w tym roku w Antwerpii w dniach 24-27.09.2018, a obniżone koszty opłaty konferencyjnej obowiązują jedynie do końca czerwca. Belgijskie Towarzystwo Eksploatacji BEMAS przygotowało bardzo ciekawe wydarzenie o charakterze biznesowo-naukowym. Wśród głównych sponsorów pojawią się liderzy w obszarze doskonalenia systemów eksploatacji.  PNTTE w szczególny sposób uczestniczy w organizacji tej konferencji. 10 najlepszych artykułów opublikowanych zostanie w naszym czasopiśmie „Eksploatacja i Niezawodność”.

Przypominamy również o trwającym konkursie Fundacji Salvetti, do którego zgłaszane są prace z obszaru eksploatacji. Konkurs organizowany jest co 2 lata i dotyczy prac magisterskich i doktorskich. Można zgłaszać również prace w narodowym języku. Konieczne jest jedynie dołączenie do pracy 10-stronicowego streszczenia po angielsku. Termin zgłaszania prac w tym roku mija 15.06.2018. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronie:

https://www.salvettifoundation.com/awards/thesis-award/